ES Sjenica – ponovo radi

Nakon normalizacije napajanja električnom energijom emisione stanice Sjenica, emitovanje svih paketa programa (MUX1,2 i 3) uspostavljeno je 27.11.2020. u 15:15h.

Vidi Više ES Sjenica – ponovo radi