Sanđačka TV mreža-nestanak modulacije

03.03.2021.g. od 08:00 h prekid programskog servisa Sandzačka TV mreža ( zona emitovanja Kopaonik). Problem sa opremom korisnika . Ponovo uspostavljeno emitovanje u 09:45 h.

Vidi Više Sanđačka TV mreža-nestanak modulacije

ES Golija – Prekid emitovanja svih servisa

Usled kvara na elektro-distributivnoj mreži i prestanka isporuke el. energije emisionoj lokaciji Golija, emitovanje svih paketa programa( MUX1,2 i 3) je u prekidu od 26.11.2020. u 12:20h.

Vidi Više ES Golija – Prekid emitovanja svih servisa