Bajina Bašta-Stabilizovano napajanje objekta el. energijom

27.12.2020. Zbog havarije na mreži i nestanka el. energije, ES Bajina Bašta ne emituje sve programske TV pakete , od 10:00.

–Napajanje objekta el. energijom stabilizovano je u 12:50.