Bitovik – prekid struje

21.01.2021. od 11:30h zbog prekida napajanja objekta električnom egergijom sa lokacije Bitovik se ne emituju sledeći servisi:

  • MUX1
  • MUX2
  • MUX3
  • Play radio
  • HIT FM radio
  • Rado S1, S2