TV Gem – ponovo emituje

05.04.2021. u 08:05h - Zbog tehničkih problema sa svojom opremom, TV Gem ne emituje program u zoni raspodele Avala. 05.04.2021. u 10:50h - TV Gem ponovo emituje program u zoni…

Vidi Više TV Gem – ponovo emituje

MUX 1,2,3- Najava radova

10/11.02.2021. U periodu od 23:00-06:00 zbog neodložnih radova na emisionoj opremi,mogući su kratkotrajni prekidi na svim TV i radio programskim  paketima  i FM programima, u svim zonama emitovanja

Vidi Više MUX 1,2,3- Najava radova

MUX 1,2,3- Najava radova

09/10.02.2021. U periodu od 23:00-06:00 zbog neodložnih radova na emisionoj opremi,mogući su kratkotrajni prekidi na svim TV i radio programskim  paketima  i FM programima, u svim zonama emitovanja.

Vidi Više MUX 1,2,3- Najava radova