TV Lav – ponovo emituje

28.03.2021. u 08h - Zbog tehničkih problema sa svojom opremom, u prekidu je emitovanje programa TV Lav u zoni emitovanja Vršac. 28.03.2021. u 08:45h - TV Lav ponovo emituje program.

Vidi Više TV Lav – ponovo emituje

MUX 1,2,3- Najava radova

09/10.02.2021. U periodu od 23:00-06:00 zbog neodložnih radova na emisionoj opremi,mogući su kratkotrajni prekidi na svim TV i radio programskim  paketima  i FM programima, u svim zonama emitovanja.

Vidi Više MUX 1,2,3- Najava radova

Planirani radovi na MUX2 – Vršac, Cer – Maljen ,Besna Kobila , Deli Jovan ,Ovčar-Tornik i Crni vrh – Rudnik

26/27.1.2021 Planirani radovi na terminalnoj opremi u periodu od 23:00 do 03:00h. Aktivnosti mogu izazvati kratkotrajne prekide u emitovanju servisa na MUX2 u sledećim zonama emitovanja: Vršac , Cer- Maljen…

Vidi Više Planirani radovi na MUX2 – Vršac, Cer – Maljen ,Besna Kobila , Deli Jovan ,Ovčar-Tornik i Crni vrh – Rudnik