DONJI MILANOVAC FM RBGD1 – Program ponovo uspostavljen

Donji Milanovac ponovo pušten u rad od 12:40h  (repetitor za FM RBGD1).