ES Golija – prekid emitovanja

19.01.2021. od 06:05h sa lokacije Golija se ne emituju svi servisi zbog prekida napajanja električnom energijom.