ES Golija – Prekid emitovanja svih servisa

Usled kvara na elektro-distributivnoj mreži i prestanka isporuke el. energije emisionoj lokaciji Golija, emitovanje svih paketa programa( MUX1,2 i 3) je u prekidu od 26.11.2020. u 12:20h.