ES Golija – prekid emitovanja

08.01.2021. od 04:30h sa lokacije Golija u zoni Kopaonik se ne emituju svi televizijski servisi zbog nestanka električne energije