ES Jastrebac-havarija na elektro-mreži

17.01.2021 od 16h

Zbog havarije na elektro-mreži izvršena redukcija snage rada DTV i Fm  predajnika za emitovanje MUX1,2 i3 odn. FM RBG 1,2,i3 servisa na nivo od 50%