Golija MUX2 – uspostavljeno emitovanje

12.02.2021. – Zbog kvara na uređaju emitovanje svih programa iz paketa MUX2 sa ES Golija u prekidu je od 09:35h.
12.02.2021. u 13:20h emitovanje je normalizovano.