Kikinda MUX3 – prekid emitovanja

13.01.2021. g. Predajnik Kikinda nije emitovao programe MUX3(paket Antena Plus)u zoni emitovanja Kikinda , zbog tehničkih problema od 07:45 h do 08:25 h .