Repetitor Medveđa -Đorevica – prekid emitovanja

13.01.2021.g. Repetitor Medveđa -Đorevica ne emituje programe od 08.00 h u zoni emitovanja Jastrebac. Prekid na elektro mreži ( dalekovodu ).