NovosadskaTV-program ponovo uspostavljen

20.12.2020. Zbog tehničkih problema sa opremom, NovosadskaTV ne emituje program od 16:00 u zoni Čot.

Od 17:15 časova program se ponovo emituje.