Osečina – prekid emitovanja svih servisa

28.12.2020.g.Zbog prekida napajanja el. energijom , repetitor Osečina ne emituje sve programe u paketu (MUX1,2,3 ) od 12:00 h .