Radio BG202 – uspostavljeno emitovanje programa

28.12.2020. g. Radio BG 202 sa Kopaonika ponovo se emituje od 16:00 h .