Repetitor Lece Gazdare – nema struje

20.01.2021. 08:30h – Emitovanje svih programa sa lokacije Lece Gazdare u prekidu je zbog nestanka napajanja el. energijom.