Repetitor Medveđa -Borovac – prekid emitovanja

13.01.2021.g. Repetitor Medveđa -Borovac u zoni emitovanja Jastrebac ne emituje programe od 08.00 h . Prekid na elektro mreži ( dalekovodu ).