RTV Novi Pazar – prekid u emitovanju

11.1.2021.g. RTV Novi Pazar – prekid u emitovanju zbog tehničkih problema od 14:10h.