RTV Šumadija – prekid emitovanja

15.03.2021.g. u 08:10 h prekid emitovanja RTV Šumadija ( zona emitovanja Crni vrh – Rudnik ), problem sa opremom korisnika . Emitovanje uspostavljeno u 11.45 h .