Sandžačka TV mreža – prekid programa

Sandžačka TV mreža nema modulacije od 9:15h u zoni Kopaonik.