Sanđačka TV mreža – prekid programa

Sanđačka TV mreža zbog kvara na svojoj opremi ne dotura svoju modulaciju do naše ES. Kopaonik