Sandžačka TV mreža – ponovno uspostavljanje programa

10.12.2020. u 15:00h normalizovano je emitovanje programa Sandžačka TV mreža