Sandžačka TV mreža – prekid emitovanja

15.2.2021 06:35 Sandžačka TV mreža ne emituje signal zbog poroblema sa svojom opremom u zoni raspodele Kopaonik.