Sandžačka TV Mreža-Prekid emitovanja

15.01.2020. Sandžačka TV Mreža ne emituje program od 12:00, u zoni Kopaonik  zbog tehničkih problema sa opremom