Sandžak TV-Prekid emitovanja

10.03.2021. 04:30 Sandžak TV ne emituje program u zoni Kopaonik zbog tehničkih problema sa opremom