SAT TV– prekid programa

SAT TV ne emituje program zbog tehničkih problema sa opremom u zonama Crni Vrh,Deli Jovan i Vršac , 09.12.20 od 01:45h