TMS TELEVIZIJA TELEMARK – prekid emitovanja programa

28.12.2020.g. Zbog tehničkih problema sa opremom.Televizija Telemark u zoni Ovčar-Tornik  ne emituje program od 16:30 h .