TV Conekt – prekid emitovanja

15.03.2021.g. u 08:00 h prekid emitovanja TV Conekt zona emitovanja Kopaonik , problem na opremi korisnika .