TV Diskos- Prekid emitovanja

20.03.2021. TV Diskos  ne emituje program u zoni Kopaonik od 03:50 zbog tehničkih problema sa opremom