TV Diskos – Prekid programa

26.12.2020 : TV Diskos ne emituje program zbog tehničkih problema sa opremom u zoni Kopaonik od 12:45h