TV Jefimija – ponovo emituje

10.12.2020. godine – Od 13:05h zbog tehničkih problema sa svojom opremom, TV Jefimija ne emituje program u zoni Kopaonik.

10.12.2020. u 13:25h normalizovano je emitovanje programa.