TV Kanal 25 – prekid programa

11.12.2020. od 14:05h u zoni Crveni Čot TV Kanal 25 zbog tehničkih problema sa svojom opremom ne emituje program.

11.12.2020. u 16:15h normalizovano je emitovanje programa TV Kanal 25.