TV Kanal 25 – prekid programa

26.12.2020 zbog tehničikih problema sa opremom emitera, program TV Kanal 25 je u prekidu u zoni predajnika Crveni Čot, od 19:55h.