TV Laser – prekid programa

16.12.2020 zbog tehničikih problema sa korisničkom opremom, program TV Laser se nije emitovao  u zoni Jastrebac od 06:00 do 09:30 h.