TV Lav – prekid programa

Od 7:15h zbog tehničkih problema sa svojom opremom, korisnik TV Lav ne emituje svoj program u zoni Vršac.