TV Melos – prekid emitovanja

15.03.2021.g od 16.50 h TV Melos ne emituje program zbog tehničkog problema sa opremom . Od 18.15 h ponovo uspostavljeno emitovanje .