TV Mlava – prekid emitovanja

17.01.2021. TV Mlava ne emituje program od 05h u zoni Deli Jovan, zbog tehničkih problema sa opremom.