TV Mlava-Prekid modulacije

Zbog problema sa opremom korisnika,TV Mlava ne emituje program u zoni Deli Jovan od 10:15

-Program korisnika uspostavljen u 11:00