TV MLAVA – Program korisnika ponovo uspostavljen u 10:00h.

TV Mlava ne emituje program zbog tehničkih problema sa opremom u zoni raspodele Deli Jovan od 09:40h.

Program korisnika ponovo uspostavljen u 10:00h.