TV Preševo – ponovo emituje

6.2.2021 TV Preševo ponovo emituje signal sa Besne Kobile od 14:30h