TV Ritam – prekid emitovanja

28.01.2021.g. od 15:05 h prekid emitovanja TV Ritam ( zona Besna Kobila ) , zbog problema sa opremom korisnika.