TV Trans – Prekid programa

Posada sa Deli Jovana prijavila je nestanak programskog servisa TV Trans,zbog kvara na njihovoj opremi.