TV Trans – prekid emitovanja programa

13.01.2021. od 06:10h zbog tehničkih problema sa svojom opremom, ne emituje se program TV Trans u zoni emitovanja Deli Jovan.