TV TRANS – prekid programskog servisa

Program TV TRANS se ne emituje od 9:31, u zoni Deli Jovan, zbog tehničkih problema sa opremom korisnika.

Program korisnika ponovo uspostavljen u 19:00h