Zabučje – prekid emitovanja svih servisa

Usled kvara na dalekovodu, emitovanje svih programskih paketa (MUX1,2 i 3) sa emisione stanice Zabučje je u prekidu od 27.12.2020. u 02:30h.