TV Sandzak – prekid emitovanja

15.03.2021.g. u 08:20 h Sandzak TV zona emitovanja Kopaonik ,prekid emitovanja zbog problema na opremi korisnika . Ponovo uspostavljeno emitovanje u 09.00 h .

Vidi Više TV Sandzak – prekid emitovanja

TV Sunce – prekid emitovanja

26.02.2021.g . od 09:35 h u prekidu je emitovanje programa TV Sunce ( zona emitovanja Rudnik - Crni Vrh ), zbog problema sa opremom korisnika . Ponovo uspostavljeno emitovanje u…

Vidi Više TV Sunce – prekid emitovanja