Baljevac – uspostavljeno emitovanje programa

30.12.2020. – Nakon dolaska struje, emitovanje programa sa repetitora Baljevac normalizovano je u 13:45h.