TV K1- prekid emitovanja

13.01.2021.g. TV K1 prekid emitovanja programa u zoni emitovanja Jastrebac od 10:10 h . Emitovanje ponovo uspostavljeno u 11:15 h . Problem na opremi korisnika .

Vidi Više TV K1- prekid emitovanja

TVV 4S -prekid emitovanja

13.01.2021.g. TV 4S nije emitovao program od 10:10 h do 11.15 h , u zoni emitovanja Jastrebac , zbog problema sa njihovom opremom.

Vidi Više TVV 4S -prekid emitovanja